Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsvilkår

Følgende er gældende salgs- og leveringsvilkår når du handler hos El-sale.dk

Juli 2015


1. Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til El-sale afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.
El-sale anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.


1.1 Generelle bestemmelser

For alle aftaler mellem kunden og El-sale gælder nærværende vilkår. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid på udstyr hos vores leverandører. Der tages endvidere forbehold for trykfejl.


1.2 Ansvarsbegrænsninger

De følgende begrænsninger af El-sale's ansvar vedrører El-sale's ansvar i forhold til kunden, herunder både El-sale's mangelsansvar for de leverende produkter og ydelser og El-sale's produktansvar. Begrænsningerne finder dog ikke anvendelse, såfremt El-sale's ansvar som følge af præceptiv lovgivning, herunder produktansvarsloven og købeloven, ikke kan begrænses.
El-sale hæfter endvidere ikke for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring i et dansk opererende forsikringsselskab, medmindre El-sale's ansvar følger af ufravigelig dansk lovgivning.
El-sale’s ansvar er i øvrigt begrænset således, at erstatning i intet tilfælde kan overstige det af El-sale fra Købers modtagne beløb for de af El-sale leverede ydelser og/eller produkter i en periode på 12 måneder forud for den eventuelt skadevoldende handling.
Skader, som Køber ønsker at gøre El-sale ansvarlig for, skal anmeldes skriftligt til El-sale indenfor rimelig tid.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for El-sale kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
El-sale afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.


1.3 Produktinformation

På El-sale.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til El-sale via kontakt@el-sale.dk.


1.4 Priser

Alle priser er inkl. 25% moms og i danske kroner. Priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer. Alle aftaler indgås på dansk.
Priserne er kun gældende ved salg til kunder med bopæl i Danmark (omfattende Færøerne og Grønland).
El-sale forbeholder sig ret til at ændre priser og vilkår uden varsel.
Pris- og vilkårsændringer på gebyrer fastsat af GLS, NETS (tidligere PBS), Clearhaus ApS og øvrige service partnere kan gøres gældende over for kunden straks fra det tidspunkt, hvor prisændringen fra GLS, NETS (tidligere PBS), Clearhaus ApS og øvrige service partnere træder i kraft i forhold til El-sale.


1.5 Bestilling

Ordrebekræftelsen bliver sendt kort efter at Kunden har gennemført ordren online på vores site. Kunden kan altid få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen ved at skrive til kontakt@el-sale.dk.
Kunden kan altid følge ordrestatus, på GLS track-and-trace.
Når du handler med El-sale indgås aftaler på følgende sprog: Dansk


1.6 Hvem sælger vi til

Vi sælger både til privat kunder, erhvervskunder og offentlig institutioner. Bestillinger fra børn under 18 år kan alene indgås af forældre, eller andre der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.


1.7 Betaling

Betaling på El-sale.dk kan foretages med:
- Dankort
- eDankort
- Mastercard
- Maestro
- Visa
- Visa Electron
Ved betaling med debit- eller kreditkort, hæves beløbet altid først på dit kort, når varerne reelt afsendes fra vores lager. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet og alle oplysninger omkring transaktionen behandles af PCI godkendt betalingsgateway.
Ved udeblivelse eller forsinkelse af skyldig betaling forbeholder El-sale sig ret til at opkræve et gebyr på 100 kr. per fremsendt rykkerskrivelse og beregner sig morarenter i henhold til renteloven. Er det skyldige beløb ikke afregnet efter fremsendelse af 2 rykkerskrivelser, samt et inkassovarsel, overdrages sagen uden yderligere varsel til vores advokat for inkassobehandling.
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til Nets eller Clearhaus, alt efter hvilken type kort du har anvendt, i krypteret form (SSL) som det kun er dig og Nets/Clearhaus der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.
Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.


1.8 Levering

El-sale bestræber sig på at sende varerne samme dag som ordren modtages. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor ske indenfor 1-3 hverdage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Levering af varer fra El-sale anses for sket, når kunden har fået varen overdraget fra GLS.
Levering sker via GLS. Eventuelle omkostninger til fragt afholdes af kunden ved betaling for gennemført ordre. Fragtomkostninger oplyses altid tydeligt inden ordren afgives og godkendes.


1.9 Installation

Det er kundens ansvar, at udstyret installeres korrekt efter forholdene i den relevante bolig. På El-sale.dk findes der en vejledning til installation samt udførlige guides.
Kunden bærer selv ansvaret, såfremt en ændring af forholdene i den relevante bolig påvirker installationens/udstyrets funktion.


1.10 Reklamation

Der ydes 2 års reklamationsret på udstyr købt hos El-sale.
Kunden kan reklamere over udstyr, der har fejl eller mangler, som var til stede, da udstyret blev købt. Kunden skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Reklamation afgivet indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, betragtes altid som sket indenfor rimelig tid. Reklamation skal i alle tilfælde ske senest to år efter varens overgivelse til kunden.

El-sale yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret gældende fra modtagelsen på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent. Det betyder, at køber enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består. Hvis du har mulighed for det, send eventuelt billede på mail til kontakt@el-sale.dk. Nærmere instrukser aftales over mail.

Bemærk - vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller andet.

Ved udnyttelses af dine 14 dages returret, betaler du selv fragten retur til os.

Husk altid at sende varen tilbage i forsvarlig emballage. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr.
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@el-sale.dk.


1.11 Afbestillinger

Ønsker kunden at afbestille eller annullere en afgivet bestilling, skal det ske ved, at ordrebekræftelsen, som kunden har modtaget pr. e-mail, returneres til kontakt@el-sale.dk med teksten "Afbestilling" indsat i emnefeltet. Afbestilling skal ske hurtigst muligt og senest inden kl. 10:00 dagen efter, at bestillingen er foretaget. Såfremt udstyret er afsendt fra El-sale, skal kunden blot afvise modtagelsen af pakken fra GLS.
Du har 14 dages fuld returret hos El-sale gældende fra leveringsdato.
Fortrydes købet skal udstyret være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.
Udstyret skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som ved overdragelsen. Hvis udstyret ikke returneres i væsentlig samme stand, ansættes udstyrets værdi skønsmæssigt af El-sale ud fra en mulig salgsværdi og differencen mellem den oprindelige salgsværdi og den estimerede salgsværdi vil blive udbetalt til kunden. Omkostninger ved at returnere udstyret i forbindelse med fortrydelse påhviler kunden.


1.12 Returnering ifm. udøvelse af fortrydelsesretten

Ved returnering forefindes følgende to måder hvorpå kunden kan returnere udstyret:

  • Kunden kan afvise at modtage udstyret fra GLS. I så fald skal kunden gøre GLS opmærksom på, at de straks skal returnere udstyret til El-sale.

  • Kunden kan vælge at modtage udstyret fra GLS og derefter returnere det inden for fristen. Fristen defineres som, at kunden op til 14 dage at fortryde købet i. Hvis fortrydelse er aktuelt, skal det meddeles til El-sale hurtigst muligt på kontakt@el-sale.dk. Når fortrydelsen er afgivet har kunden op til 14 dage at returnere udstyret til os. I denne sammenhæng skal kunden vedlægge en kopi af fakturaen for det købte udstyr.

Udgifter til returnering afholdes af kunden. Varerne skal være i ubrudt original emballage. Beløbet kunden får refunderet er den sum som kunden har betalt for udstyret inkl. eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med fremsendelse af udstyret til kunden. 
Udstyret sendes retur til “L-team, Industrivej 10, 5492 Vissenbjerg”. Angiv teksten “returnering” samt vedlæg kopi af faktura med i forsendelsen. Det er ikke muligt at aflevere udstyret personligt på adressen.

Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bruger varen ud over, hvad der er muligt ved at afprøve varen i en fysisk butik og samtidig på en måde, hvor det er helt åbenbart at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt. Hvis varen er brugt laves der en konkret vurdering af, hvad varen som brugt kan sælges for til en anden forbruger. En evt. værdiforringelse får Kunden ikke retur. Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Husk derfor altid at gemme emballagen til du er sikker på, at du vil beholde varen. Ved produkter i blisterpakninger der ikke kan lukkes op uden at ødelægge emballagen, gælder returretten naturligvis stadigvæk.


2. Support, service og sikkerhed

Via El-sale.dk er det altid muligt at finde support til installation og brugen af produkterne samt finde de mest gængse spørgsmål og svar vedrørende anvendelsen af vores produkter.


2.1 Reparationer og ændringer i tilslutningsform

Kunden bør regelmæssigt afprøve udstyret, så kunden ved, at produktet fungerer som den skal, samt sikre batteri tilstand i diverse alarmer, sensorer og detektorer. Batteriskift samt omkostninger til batterier påhviler kunden.
Ændringer i tilslutningsform, installation m.v., som følge af kundens eget ønske eller 3. part så som offentlige myndigheder eller kundens forsikringsselskab udføres for kundens regning.
Reparationer eller udskiftning af produkter som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, brand, torden, lynnedslag, fejlspænding på forsyningsnet m.v. udføres for kundens regning.
I tilfælde af fejl og mangler ved udstyret indenfor reklamationsperioden og hvor L-Team har erkendt ansvaret for fejlen eller manglen, sørger El-sake for at produktet afhentes af GLS eller anden service partner. Når det defekte udstyr er modtaget, forsøges dette repareret før returnering. Såfremt reparation ikke er mulig erstatter El-sale udstyret med nyt.


2.2 Misbrug:

Misbrug af El-sale medføre til politianmeldelse.


2.3 Sikkerhed:

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os og oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du vi sletter disse oplysninger skal det fremgå tydeligt af din mail.


2.4 Logning og statistik:

Log statistik bruges i denne butik. Et statistiksystem opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende et website har haft, hvor de kommer fra, hvilken del af websitet de benytter mm. I vores butiks anvendes log statistik alene med det formål at optimere websitet og dets funktionaliteter. Log statistik bruges til at skabe øget brugervenlighed.
Som regel gemmes log informationer i op til 2 år. Dette gøres for at kunne danne et billed af denne butiks besøgs mønster og udvikling over tid.

2.5 Privatlivspolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos El-sale og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktørerne for El-sale har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til www.el-sale.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.


Relevante links:

FDIH - Foreningen for Distance- og Internethandel

Forbrugerstyrelsen

Forbrugerrådet

EU-kommissionens online klageportal